Moj Listing

Unesite svoj broj telefona i kliknite na taster "Pošalji šifru" kako biste mogli da pristupite servisu. Na uneti broj telefona će stići SMS poruka sa šifrom koju ćete uneti u predviđeno polje na istoj stranici. Šifra važi 30 minuta i možete da je iskoristite samo jednom.
Posle unosa šifre, izborom dugmeta „Listing“ “ postpaid korisnici mogu da vide specifikacije saobraćaja za prethodna tri meseca, dok korisnici tarifnog profila mt:s kontrola troškova i svi prepaid korisnici mogu da pogledaju specifikaciju svog saobraćaja u tekućem i prethodna dva meseca. Svoj listing možete da pogledate najviše pet puta u toku dana.

Napomena: Listing za postpaid korisnike za prethodni mesec je dostupan najranije desetog dana u tekućem mesecu. Može se dogoditi da korisnici tarifnog profila mt:s kontrola troškova i prepaid korisnici saobraćaj ostvaren u poslednjih 90 minuta pre upita, ne mogu da vide u specifikaciji saobraćaja za tekući mesec.
Opšti uslovi korišćenja usluge Moj listing
 
 
Šifra